ŚCIELARKI NA KOŁACH - DOZAGRO

Logo firmy Dozagro Radosław Rybacki
Przejdź do treści

ŚCIELARKI NA KOŁACH

Oferta
ŚCIELARKI NA KOŁACH - ZADAWANIE PASZY  TO  DODATKOWA MOŻLIWOŚĆ MASZYN DO CIĘCIA I ROZŚCIEŁANIA
Maszyny stosowane do cięcia słomy i uzupełniania podłoża dla zwierząt hodowlanych można wykorzystać także do zadawania paszy. Nadają się one znakomicie zarówno do wytwarzania sieczki, jak i do przygotowywania i bezpośredniego podawania pociętej sianokiszonki.
Jednym z ważniejszych składników pasz objętościowych stosowanych w karmieniu bydła jest włókno surowe. Jego optymalna zawartość w zadawanej paszy waha się od 150 do 300 gramów na kilogram suchej masy, w zależności od rodzaju karmy. Źródła włókna – pocięta na sieczkę słoma, siano czy kiszonka – są także nieodzownym składnikiem pasz pełnodawkowych PMR (Party Mixed Ration) czy TMR (Total Mixed Ration).

Efektywność zadawanej paszy zależy od jakości cięcia
Dieta PMR to częściowo zindywidualizowane zadawanie paszy powiązane z wydajnością poszczególnych zwierząt, które pozwala na pełną kontrolę składu dawki dla konkretnej krowy. Dieta TRM ogranicza nakład pracy niezbędny przy karmieniu zindywidualizowanym, sprawia jednak, że w obrębie grup technologicznych krowy są karmione w taki sam sposób, co nie pozwala na optymalizację żywienia poszczególnych zwierząt. Niezależnie jednak od stosowanej metody dla zestawiania odpowiednich dawek pokarmowych kluczowa jest nie tylko obecność włókna, ale też forma, w jakiej jest ono dostarczane.
Włókno nieodpowiedniej długości – zbyt drobno pocięte – nie tylko nie spełnia swojej roli żywieniowej, ale wręcz może być szkodliwe i prowadzić do zmniejszenia wydajności i chorób. Za małe fragmenty zadawanej paszy nie są dobrze przeżuwane, co pociąga za sobą zmniejszenie wydzielania śliny i w rezultacie obniżenie pH w żwaczu nawet do wartości 5,5. Osłabia to proces trawienia, a przechodzenie źle nadtrawionej treści ze żwacza do trawieńca może prowadzić do powstawania stanów zapalnych żołądka. Pozyskiwanie włókna odpowiedniej długości ma zatem kluczowe znaczenie zarówno dla produktywności, jak i ograniczania kosztów opieki weterynaryjnej.

Bezpośrednie zadawanie paszy
Urządzenia tnące słomę, siano czy kiszonki na kawałki o właściwej długości pozwalają na przygotowanie i zadawanie paszy o parametrach odpowiadających zaleceniom. Dodatkową zaletą takich maszyn jest to, że funkcjonują nie tylko jako sieczkarnia do słomy,przygotowując składniki dla wozów paszowych, ale mogą być też wykorzystywane bezpośrednio do zadawania paszy – podawania odpowiednio rozdrobnionej słomy czy siana wprost na stół paszowy.
Dzięki odpowiedniemu ustawieniu mocy pracy wentylatora umożliwiającego ścielenie oraz dopasowaniu zasięgu pracy wysypów i kierunku, w jakim pracują, cięty materiał – sieczkę, siano czy kiszonkę – można podawać od razu na stół paszowy. W przypadku podawania sieczki ze słomy przy wykorzystaniu modeli rozścielarek oferujące natychmiastową, automatyczną zmianę długości cięcia istnieje możliwość elastycznego dopasowywania się do potrzeb i podawanie długiej lub krótkiej ściółki.
SPECYFIKACJA
7100 / 7150 Dual Chop
8100/ 8150 Dual Chop
8500/ 8555 Dual Chop
9500
1010
7100
7100 SC
7150 DC
8100
8100 SC
8100 TC
8150 DC
8500
8500 SC
8555 DC
9500
9500 SC
1010
1010 SC
TYP RYNNY ZASYPOWEJ
boczna
obrotowa
obrotowa
boczna
obrotowa
podwójna
obrotowa
boczna
obrotowa
obrotowa
boczna
obrotowa
boczna
obrotowa
KISZONKA tak
tak
nie
tak
tak
tak
nie
tak
tak
nie
tak*
tak*
tak*
tak*
SŁOMA
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
*nieodpowiedni dla kiszonki w okrągłych balotach, chyba że jest posiekana
WYDAJNOŚĆ
7100/ 7150 Dual Chop
8100/ 8150 Dual Chop
8500/ 8550 Dual Chop
9500
1010
7100
7100 SC
7150 DC
8100
8100 SC
8100 TC
8150 DC
8500
8500 SC
8555 DC
9500
9500 SC
9500 TC
1010
1010 SC
ILOŚĆ ROTORÓW
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
WYDAJNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA
2,5m3
2,5m3
2,5m3
3,5m3
3,5m3
3,5m3
3,5m3
4,5m3
4,5m3
4,5m3
6,0m3
6,0m3
6,0m3
10m3
10m3
ILOŚĆ OKRĄGŁYCH BEL 1.5,m
słoma x2 / kiszonka x1 (2 jeśli maszyna jest doczepiana)
2
2
2
2
2
2
2
2 -tylko słoma

2 -tylko słoma


2 -tylko słoma

3 -tylko słoma
3 -tylko słoma
ILOŚĆ BEL 2.4 m
(prostokątne/bele Hesston)
1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
4/24/2
KOMORA BELI
sz.  wys. x dł
(tylna klapa otwarta))
1,40 m x 1,25 m x 2,50 m
1,55m x 1,25m x 2,98 m
1,70m x 1,25m x 2,98m
1,55m x 1,44m x 4,15m
1,70m x 1,58 x 5,70m
DLEGOŚĆ WYRZUTUdo 22m do 20m do 20m do 22m do 20mdo 22m
do 20m do 25m do 22mdo 22mdo 22mdo 20m do 22m
do 25mdo 22m
MIN. MOC WOM TRAKTORA (KM)
60KM (ZAWIESZANA 90 KM)
60KM60KM
60KM
60KM
80KM
80KM
80KM
80KM
80KM
80KM
80KM
80KM
WYMIARY
7100 / 7150 Dual Chop
8100/ 8150 Dual Chop
8500/ 8550 Dual Chop
9500
1010
7100
7100 SC
7150 DC
8100
8100 SC
8100 TC
8100 DC
8500
8500 SC
8555 DC
9500
9500 SC
9500 TC
1010
1010 SC
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA
2,22m/ 2,27m1,86m/ 2,10m 1,86m / 2,10m2,27m2,10m2,10m2,10m2,44m2,16m2,16m2,27m2,10m2,10m2,42m2,42m
DŁ. CAŁKOWITA (TYLNA KLAPA ZAMKNIĘTA)2,65m (doczepiana 3,65m)4,14m
4,14m
4,14m
4,14m
4,14m
4,14m
4,14m
5,10m
5,10m
5,10m
6,17m
6,17m
DŁ. CAŁKOWITA (TYLKA KLAPA OTWARTA)


3,80 m (doczepiana 4,80m)
5,38m
5,38m5,38m5,38m5,38m5,38m5,385,97m5,97m

5,97m

7,96m7,96m
WYS. CAŁKOWITA (RYNNY ZAMKNIĘTE)2,11m/2,30m2,29m/2,59m2,29m/2,59m2,40m2,58m2,81m2,58m2,59m2,77m2,77m2,54m2,6m2,81m2,93m2,93m
MASA BEZ OBCIĄŻENIA
1360 kg (zawieszane)
1400 kg (zawieszane)
1640 kg (zawieszane)
1880 kg
1880 kg2020 kg2255 kg
2040 kg2080 kg2450 kg
2400 kg2440 kg2540 kg
3550 kg3590 kg
ROZMIAR OPONY   opcja doczepiana 10,00/75 -15,3
 10,00/75 -15,3 (dostępne inne opcje)
10,00/75 -15,3 (dostępne inne opcje)
11,00/80 -15,3 (dostępne inne opcje)
385/55 R22,5
SZYBKOŚĆ PRZEPŁYWU OLEJU - MIN. -MAX. (l/min)
35-60
35-6035-60
35-60
35-60
35-60
35-60
35-60
35-60
35-60
35-60
35-60
35-60
35-60
35-60
Podwieszana ścielarka Tomahawk 7100 Dual Chop

TOMAHAWK 7100 / 7150 Dual Chop

Ogólne:
 • 2,5m3  - idealnie dla małych i średnich jednostek
 • podaje kiszonkę w balotach ( tylko 7100 )
 • rozrzuca sześciokątne i okrągłe bele słomy do 22m
 • rynna zsypowa boczna lub obrotowa do wboru
 • dostepne w wersji Dual Chop dla uzyskania długich krótkich źdźbeł
Chechy Standardowe:
 • sterowanie elektroniczne w kabinie Bluetooth®
 • regulowany mechanizm rynny wysypowej w zakresie
  280° -
  tylko w modelu SC
 • WOM ze sprzęgłem ślizgowym i kierunkowym
 • wskaźnik przędkości stołu podawczego  
Opcje:
 • system krótkiego cięcia Dual Chop
 • koła do wyboru - wersja doczepiana lub uchylne
 • szerokokątny WOM (dla modeli doczepianych)
 • zdalny przełącznik tylnej klapy
 • specjalistyczne rynny zespołowe do ściółkowania - np ścielenia zagród dla trzody
 • filtr hydrauliczny
 • zestaw oświetlania drogowego
 • przedłużenie tylnej klapy - zalecanie dla pełnowymiarowych balotów Hestona
Tomahawk 8150 Dual Chop

TOMAHAWK 8100 /  8150

Ogólne:
 • 3,5m3  
 • podaje kiszonkę w balotach i kopcu
 • rozrzuca sześciokątne i okrągłe bele słomy do 22m
 • rynna zsypowa boczna lub obrotowa
  280°
  lub podwójna do wyboru
 • dostepne w wersji Dual Chop dla uzyskania długich krótkich źdźbeł (Tomahawk 8150)
Chechy Standardowe:
 • sterowanie elektroniczne w kabinie Bluetooth®
 • regulowany mechanizm obrotowy wysypu
  280°
  tylko w modelu SC
 • WOM ze sprzęgłem ślizgowym i kierunkowym
 • wskaźnik przędkości stołu podawczego  
Opcje:
 • duże koła
 • szerokokątny WOM
 • filtr hydrauliczny
 • wysokie burty
 • zestaw oświetlania drogowego
 • przedłużenie tylnej klapy
 • sterowanie przewodowe
TEAGLE TOMAHAWK 8500

TOMAHAWK 8500 CHIEF /  8555

Ogólne:
 • 4,5m3  
 • podaje kiszonkę w balotach i kopcu
 • rozrzuca sześciokątne i okrągłe bele słomy do 25m lub 22m wersja DC
 • rynna zsypowa boczna lub obrotowa do wyboru
 • dostepne w wersji Dual Chop do cięcia na sieczkę
Chechy Standardowe:
 • sterowanie elektroniczne w kabinie Bluetooth®
 • zdalny przełącznik tylnej klapy
 • regulowany mechanizm przesuwmy tylko w modelu SC
 • WOM ze sprzęgłem ślizgowym i kierunkowym
 • wskaźnik przędkości stołu podawczego  
 • błotniki i oświetlenie frogowe - wersja
  CHIEF
  oraz  8555
 • wyjmowane sito z mozliwością magazynowania pod maszyną
Opcje:
 • duże koła
 • szerokokątny WOM
 • filtr hydrauliczny
 • wysokie burty
 • magazyn na sita dla wersji 8555
 • przedłużenie tylnej klapy
 • sterowanie przewodowe
Tomahawk 8555 Dual Chop

TOMAHAWK 8555

Ogólne:
 • 4,5m3  
 • podaje kiszonkę w balotach i kopcu
 • ścieli i wytwarsza sieczkę do ścielenia lub żywienia
 • rozrzuca sześciokątne i okrągłe bele słomy do 25m
 • rynna zsypowa boczna lub obrotowa  w zakresie
  280°
  do wyboru
 • Dual Chop - z mozliwością eliminacji.
Chechy Standardowe:
 • sterowanie elektroniczne w kabinie bezprzewodowo -Bluetooth®
 • zdalny przełącznik tylnej klapy
 • WOM ze sprzęgłem ślizgowym i kierunkowym
 • wskaźnik przędkości stołu podawczego  
 • wyjmowane sito
 • blotniki
 • oświetlenie drogowe
 • wysokie burty
Opcje:
 • duże koła
 • szerokokątny WOM
 • filtr hydrauliczny
 • przedłużenie tylnej klapy
 • magazyn na sito lub bypass
TEAGLE TOMAHAWK 9500

TOMAHAWK 9500

Ogólne:
 • 6m3   z podwójnym rotorem
 • podaje kiszonkę w balotach i kopcu
 • rozrzuca sześciokątne i okrągłe bele słomy do 22m
 • 3 wersje rynny zsypowej boczna, obrotowa lub podwójna
Chechy Standardowe:
 • sterowanie elektroniczne w kabinie Bluetooth®
 • zdalny przełącznik tylnej klapy
 • regulowany mechanizm obrotowy wysypy  
  280°
  tylko w modelu SC
 • WOM ze sprzęgłem ślizgowym i kierunkowym
 • wskaźnik przędkości stołu podawczego  
Opcje:
 • duże koła
 • szerokokątny WOM
 • filtr hydrauliczny
 • wysokie burty
 • zestaw oświetlania drogowego
 • przedłużenie tylnej klapy
 • sterowanie przewodowe (z wyjątkiem modelu TC)
rozdrabniacz na kołach Teagle Tomahawk 1010

TOMAHAWK 1010

Ogólne:
 • 10m3  
 • podaje kiszonkę w balotach i kopcu
 • rozrzuca sześciokątne i okrągłe bele słomy do 25m
 • 2 rynny zsypowe boczna lub obrotowa do wyboru
Chechy Standardowe:
 • sterowanie elektroniczne w kabinie
 • zdalny przełącznik tylnej klapy
 • regulowany mechanizm przesuwmy tylko w modelu SC
 • WOM ze sprzęgłem ślizgowym i kierunkowym
 • wskaźnik przędkości stołu podawczego  
 • błotniki i hamulce
Opcje:
 • duże koła
 • szerokokątny WOM

Created with WebSite X5
Logo firmy Dozagro Radosław Rybacki
Dozagro Radosław Rybacki
Huta 111e
Odolanów 63-430
NIP:
6221782263
REGON:
300223877
Kontakt
Dozagro Radosław Rybacki - Właściciel
Ludomiry Namysł 36 Odolanów 63-430 POLSKA
Wróć do spisu treści